Common Norge

Løsning1

Løsning1-gruppen ble etablert i 1989 som en av foreningens faggupper. Vi ønsker å være aktivet med på å påvirke hva som skal utvikles og skal ha god kontakt med andre brukere.

Les også: Ringrever overtar Løsning1 i Norge

Innspill og ideer
Uavhengig av arrangementene våre vil vi veldig gjerne ha forslag til temaer og saker vi kan ta opp. Det er spesielt interessant å høre fra dem som har utviklet gode løsninger som kan være av interesse for andre. Kan du tenke deg å fortelle oss om bruk og erfaring på en Løsning1-dag, så ber vi deg om å ta kontakt med en av styremedlemmene.